Y Generáció

A jövő munkavállalói 

Az Y generáció tagjai egyre nagyobb létszámban vannak jelen a munkaerőpiacon, lassan a vezetők és a HR-es kollégák számára is kezd világossá válni, hogy a hagyományos vezetési módszerek, eszközök náluk nem hatékonyak, sőt sok esetben demotiválóan hatnak. Ők egy öntudatos munkavállalói csoport, és kevésbé kötődnek a munkahelyhez, gyorsan odébb állnak, ha valami nem tetszik neki. A cég számára azonban a munkahelyváltással nem csak a munkavállaló veszik el, hanem a munkaerő betanításába invesztált pénzösszeg is. Üzletpolitikailag nem hatékony, ha a cég a konkurenciának neveli ki a munkavállalót, ezért más módszerekhez kell folyamodni.

Cégünk készített egy tanulmányt az Y generációról, melynek alapja egy kérdőíves kutatáson nyugszik. A kutatás célja az volt, hogy a HR-es és személyüggyel foglalkozó kollégák tapasztalatait összegyűjtve és elemezve egy komplex képet kapjunk arról, milyen is az Y generáció, milyen kompetenciái, igényei vannak. Milyen kihívásokkal kell szembenéznie a vezetőknek, HR-es kollégáknak. Léteznek-e már jól bevált módszerek, eszközök, mi segítheti az Y generációval az együttműködést.

A kérdőívből az látszik, hogy a legnagyobb nehézség a toborzásban, motiválásban és az Y generáció megtartásában van. Ezek a kihívások azért jelentkeznek, mert az Y generációnak más, az eddig megszokottól eltérő igényei vannak. Alapvetően más az elképzelésük a vezető-beosztotti viszonyról, a munkához, munkaidőhöz való hozzáállásuk is eltérő az előző generációhoz képest.

A konklúzió az, hogy meg kell tanulni megérteni és kezelni őket. Ez elkerülhetetlen, nem csupán a sikerhez, de a piacon maradáshoz is.

Ezért hoztuk létre az Y generáció specifikus vezetői programunkat, mely egy coaching/mentor szemléletet tükröz.

Érdeklődjön Y Generáció specifikus vezetői tréningünkről