tréning

Szolgáltatások

Fejlesztési koncepciónk

20 éves tapasztalatunk azt mutatja, hogy önmagában egy tréning nem alkalmas arra, hogy a megrendelő által kívánt teljes fejlődés végbe menjen. A tréning hatása az idő függvényében csökken, az új tudás, új ismeretek alkalmazása kis mértékben valósul meg. Az alkalmazottakat hamar beszippantják a mindennapi feladatok és gyorsan visszatérnek a szokásokhoz. Egy-egy számukra hasznos eszközön kívül nem építenek be mást a mindennapi eszköztárukba és ezek is jó eséllyel végül kikopnak.

Ezért kifejlesztettünk egy módszert, ami nagymértékben növeli a tréning hatékonyságát. A módszer alkalmas arra, hogy elmélyítse a tudást, azonnal alkalmazható eszközöket ad a tréningrésztvevő kezébe, és egyben személyre szabott segítséget kap a fejlesztés során, majd az utolsó szakaszban, az élesben, napi munkavégzésben kipróbált eszközök finomítása, csiszolása történik.

Saját fejlesztésű programjaink

  Módszer specifikus belső tréner továbbképzés (MSBTT)

Belső képzők számára kialakított tréningünk olyan tudást biztosít a résztvevők számára, amit a mai, hazai, hagyományos trénerképzésben nem kaphat meg. Programunk az alapképzésen megszerzett kompetenciák tovább fejlesztésében, a rendelkezésükre álló módszertan gazdagításában segít. A tréning résztvevői többek között felkészítést kapnak felnőttképzés módszertanból, elsajátíthatják a tanulási elméleteket, formákat, segítséget kapnak abban, hogy hogyan fejlesszenek tananyagot, saját gyakorlatokat, hogyan készítsék fel résztvevőiket a befogadásra. MSBTT programunk cég specifikusan is megrendelhető. 

Socionetting

Más hasonló megoldásokkal szemben, mi nem csak feltérképezzük a viszonyokat, hanem segítünk a lehetséges megoldások kidolgozásában, illetve a hatékonyabb szerkezet kialakításában.

Organogramm

Ez a komplex fejlesztési eszközünk lehetővé teszi, hogy felismerhetővé váljanak a szervezetben azok a pontok, amik akadályai a hatékony működésnek, Ön tiszta képet kaphat a szervezet helyzetéről, működéséről, ami alapján Ön megtervezheti a konkrét fejlesztés lépéseit.

Megoldásfókuszú Brief coaching

Rövid időtartamú (3-5 alkalom), hatékony módszer, konkrét helyzetek, problémák megoldására, mint vezetői, elakadások, csoporton belüli, csoportok közötti, együttműködés fejlesztése, konfliktusok feloldása, változások menedzselése, működéssel kapcsolatos fejlesztések

Fluktuációkezelő program

A mai, sajátos magyar munkaerő piacon sok vállalat küzd a fluktuációval. A fluktuáció hatékony kezelésére tapasztaltunk szerint nem elég egy tréning, ezért egy komplex programot alakítottunk ki.

Innermetrix™

Egy kivételesen complex és árnyalt személyiségtipológián alapuló személyiségfejlesztő program. A meglévő természetes tehetség feltérképezésén keresztül teszi lehetővé az egyénben rejlő erőforrások optimális kiaknázását. Egyéni coaching és csoportos tréning formájában is választható eszköz.

WorkFlow tréning

A flow-élmény egy teljesen összpontosult, a motivációt a maximumig fokozó élmény, melynek során az ember képes a munkavégzésében kompetenciáinak legjavát adni. Ennek a Flow-élménynek a kialakulása gyakran akadályokba ütközik. Tréningünk ezeket az akadályokat, elakadásokat feloldva segíti a csoportot új lendületbe hozni, a Flow állapotba eljutni.

Szervezetfejlesztés tréning diagnózis Conextra