Szervezetfejlesztés tréning diagnózis Conextra

 Személyiség profil

                             Mitől lehetsz sikeresebb, mint a többiek? Ha tágítod az önismeretedet, és ha használod a természetes tehetségeidet. 

INNERMETRIX SZEMÉLYISÉGPROFIL

A személyiséged egy vegyület, amiben benne van saját élettapasztalatod, gondolataid az életről, hitrendszered a világról, motivációid, tehetségeid, viselkedésed. Ez a különleges vegyület vagy te, ez tesz egyedivé, individuummá. A teljesítménynövelés és a sikerek elérése érdekében fontos, hogy foglalkozz ennek az egyedi vegyületnek a megismerésével, fejlesztésével.

Miben segíthet az önismeret?

Egy nemrégiben befejezett Innermetrix kutatás alapján, melyet 197.000 munkavállalóival, 5 kontinensen 25 országban végeztek, elmondható, hogy minél autentikusabban kezeli egy Személy a természetes Tehetségeit, Motivációit és Magatartását, tehát minél nagyobb az önismerete, annál sikeresebben és boldogabban él.

Ennek köszönhetően ezek az emberek:
-könnyen felismerik azokat a helyzeteket, amelyek sikeressé tehetik őket,
-könnyen megtalálják azt a - viselkedési stílusuknak megfelelő - módszert, vagy utat, amely leginkább segíti őket céljaik elérésében,
-felismerik korlátaikat, illetve hogy mikor és miben nem hatékonyak, ezáltal azt is könnyebben átláthatják, hogy milyen utat, vagy irányt ne válasszanak, milyen magatartásformát ne erőltessenek magukra.

Azok, akik megértik saját természetes viselkedési preferenciáikat, nagyobb valószínűséggel ismerik fel és használják ki megfelelő módon és időben a lehetőségeket, és így nagyobb eséllyel érik el a kívánt eredményt.

A "MI", a "MIÉRT" és a "HOGYAN" az emberi teljesítményben.

Az INNERMETRIX temékcsaládban három egyedi profil található, melyek három egyedi és hiteles tudományból táplálkoznak.

Dr. Wiliam Marstonn kutatásain alapszik, mely az emberi viselkedés megértésére irányul, illetve annak feltárására, hogy jellemzően HOGYAN szoktunk cselekedni. A Magatartást vizsgálja természetes és adaptív állapotban.
 • a személyközi kommunikáció -célok elérése, megvalósítása
 • szertepkörépítés
 • munkaválasztás
 • teljesítmény menedzsment
  Dr. Euard Spranger és Dr. Gordon Allort kutatásai az emberek értékekehez való hozzáállását elemezte, illetve azt vizsgálta, hogy mi hajtja, motiválja az embereket, mi vált ki szenvedélyt belőlük. MIÉRT motiváltak abban amit csinálnak.
  Ez az eszköz segít megérteni a Személy saját, egyedi érték-hierarchiáját, vagy hitrendszerét. Segít eredményesebbé válni olyan területken, mint például:

 • célok kitűzése éa elérése, amelyek inspirálnakszerepkörök kialakítása, amelyek kellő összhangban   állnak a motivációkkal

 • munkaválasztás
 • teljesítmény menedzsment

Dr. Robert Hartmann Formális Axiológiáján, illetve azon alapszik, ahogyan az elméletek szerint az emberek a környezetüket értékelik, és ahogyan ezek az értékelések közrejátszanak az általuk meghozott döntésekben. Azt azonosítja, hogy a Személy valószínűsíthetően hogyna reagál különféle helyzetekben. MI az a természetes tehetség, melynek alapján gondolkodik és döntéseit meghozza? Azt vizsgálja "hogyan gondolkodunk". Ez a profil abban segít, hogy a Személy:

 • megértse az egyedi tehetségeit és nem- tehetésgeit
 • változtasson az életén
 • nagyobb személyes sikereket érjen el

Hogyan segíthet az INNERMETRIX PROFIL a vezetésben? 

                                                                                                              Ha Ön, mint Vezető ismeri beosztottjainak Magatartását természetes és adaptív állapotában, akkor ez az információ segíteni fog Önnek abban, hogy ideális környezetet alakítson ki ahhoz, hogy teljességgel kibontakoztathassák tudásukat, így gyakorolva pozitív hatást a Termelékenységre, a Teljesítőképességre és Megtérülésre.
Ha Ön, mint Vezető tudja, hogy egy Személynek vagy Csapatnak milyen értékei vannak, akkor az Ön által személyre szabott munkakultúra gondoskodik majd arról, hogy ezek a mélyen meghúzódó motivációs tényezők, amennyire csak lehet, ki legyenek elégítve. Így lesz biztosítva, többek között, a munkatársak motivációja és elkötelezettsége, illetve a megtarthatóságuk a jelenlegi pozíciójukban.

Ha Ön, mint Vezető ismeri, hogy csapatának tagja hogyan gondolkodnak és hozzák meg döntéseiket, akkor azonosítani tudja minden egyes munkatárs tehetségeit, és a jelenlegi kompetenciaszintjét ezen tehetségein belül. Így megismeri a beosztottja gondolkozásbeli vakfoltjait, melyek ismeretén keresztül Ön a hibás döntéseit, és az ebből fakadó károkat minimalizálni tudja.


Ez az eljárássorozat biztosítja Önnek azt, hogy minden csapattagot a kívánt fejlődési,- fejlesztési útra tereljen, megfelelően alkalmazza képességeiket, használja ki ösztönzőiket, illetve, hogy a csapat magatartását, a közös teljesítménycélok elérése érdekbe állítsa. Segítséget kap abban, hogy tudatosan támogassa őket.

Szervezetfejlesztés tréning diagnózis Conextra